דרכי הגעה והתקשרות לבית

כתובת

טלפון

מנהל הבית

דוא"ל

קוי אוטובוסים ישירים

רח' רזיאל 28, רמת חן, ר"ג 5224428

נעמי סגל

57, 31, 235

כתובת

רח' רזיאל 28, רמת חן, ר"ג 5224428

מנהל הבית

נעמי סגל

קוי אוטובוסים ישירים