דרכי הגעה והתקשרות לבית

כתובת

טלפון

מנהל הבית

דוא"ל

קוי אוטובוסים ישירים

רח' אלוף דוד 185 רמת חן, ר"ג 5222221

אמנון סירוטה

67, 135, 33

כתובת

רח' אלוף דוד 185 רמת חן, ר"ג 5222221

מנהל הבית

אמנון סירוטה

קוי אוטובוסים ישירים