דרכי הגעה והתקשרות לבית

כתובת

טלפון

מנהל הבית

דוא"ל

קוי אוטובוסים ישירים

דרך בית לחם 52,
בקעה, ירושלים
9350410

אמנון סירוטה

189, 137, 89, 42, 22, 6, 7

כתובת

דרך בית לחם 52,
בקעה, ירושלים
9350410

טלפון

מנהל הבית

אמנון סירוטה

קוי אוטובוסים ישירים

189, 137, 89, 42, 22, 6, 7