הנהלת הרשת

אמנון סירוטה, מנכ"ל

אסתי אפטרגוט, מנהלת שיווק ומזכירת מנכ"ל

אורנה שבתאי גרינבוים, מנהלת בית הורים ע"ש זיגפריד מוזס

אדית בר יוסף, עו"ד, יועמ"ש

דוד רוקח, מנהל בית הורים ע"ש אניטה מילר-כהן

עדי גולדברג, מנהלת כספים

ורד מאירמן, מנהלת בית הורים ע"ש פנחס רוזן

לירון שהרבני, מנהלת משאבי אנוש

שרה וינברגר, מנהלת מכירות

אמנון סירוטה

מנכ"ל

אדית בר יוסף, עו"ד

ע' מנכ"ל

דוד רוקח

מנהל בית הורים ע"ש אניטה מילר-כהן

ורד מאירמן

מנהלת בית הורים ע"ש פנחס רוזן

שרה וינברגר

מנהלת מכירות

אסתי אפטרגוט

מנהלת שיווק ומזכירת מנכ"ל

עדי גולדברג

מנהלת כספים

אורנה שבתאי גרינבוים

מנהלת בית הורים ע"ש זיגפריד מוזס

לירון שהרבני

מנהלת משאבי אנוש

אמנון סירוטה

מנכ"ל

אדית בר יוסף, עו"ד

ע' מנכ"ל

דוד רוקח

מנהל בית הורים ע"ש אניטה מילר-כהן

ורד מאירמן

מנהלת בית הורים ע"ש פנחס רוזן

שרה וינברגר

מנהלת מכירות

אסתי אפטרגוט

מנהלת שיווק ומזכירת מנכ"ל

עדי גולדברג

מנהלת כספים

אורנה שבתאי גרינבוים

מנהלת בית הורים ע"ש זיגפריד מוזס

לירון שהרבני

מנהלת משאבי אנוש

Call Now Button